Gäller fr.o.m. 2018-05-25 och tills vidare.

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du besöker buyersclub.se och lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all typ av information som direkt eller indirekt kan härledas till en fysisk person som är i livet. Exempel på personuppgifter är: namn, e-postadress, telefonnummer, personnummer, IP-adress och kontonummer.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Sweden BuyersClub AB, 559016-7838 med adress Sandhamnsgatan 39, 115 28, Stockholm är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Det innebär att vi ansvarar för att dina personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt.

Vilka uppgifter lagrar vi?

Beroende på hur och i vilken utsträckning du använder vår webbplats och de tjänster som erbjuds via buyersclub.se eller kommer i kontakt med oss på annat sätt, så lagras uppgifter om dig.

Vi behandlar dessa uppgifter för särskilda ändamål, till exempel för att skicka information till dig, skicka din beställning eller tillhandahålla dig den tjänst som du har efterfrågat. Nedan hittar du mer information om vilka personuppgifter detta gäller.

Person- och kontaktinformation
Namn, adressinformation, e-post, mobilnummer, kön

Betalningsinformation
Kortinnehavare, Krypterade kortuppgifter, Betalningshistorik, Fakturaadress

Engagemang
Köphistorik, vilka produkter du köpt hos oss, tidpunkt för köp, summa, eventuella rabatter, vilka rabattkoder du hämtat hos oss, tidpunkt för hämtning, vilka mejl du öppnar och om du klickat i dessa mejl.

Korrespondens
Information du själv lämnar till oss när du kontaktar oss via e-post, telefon, chatt, sociala medier eller andra vis, som kassanotering i samband med köp.

Enhetsinformation
IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, geografisk information, operativsystem, plattform och skärmupplösning

Användarbeteende
Musrörelser, klick och scroll av sidor samt besökstid på sidan.

Kontoinformation
Lösenord, när kontot registrerades och om du skapade konto via specifik registreringskampanj.

Varför vi sparar dessa uppgifter

 • För att skapa och hantera ditt medlemskap
 • Kunna leverera de produkter du beställt.
 • Skicka dig sms- eller mejl-aviseringar om leveransstatus
 • Kontakta dig vid eventuella problem med leverans, tjänst eller medlemskap
 • Kommunicera med dig vid kontakt via kundservice, e-post och i våra konton i sociala medier.
 • För att administrera marknadsföringsaktiviteter som tävlingar och vinster, m.m.;
 • För marknadsföringsändamål, däribland för marknadsföring via post, e-post och sms/mms (som du kan välja bort via en länk i varje utskick som görs via email eller sms/mms);
 • Analysera beteende, användning och rörelsemönster på webbplatsen för att få en förståelse av våra besökare och kunna vidareutveckla tjänsten.
 • Behandla din betalning eller förhindra eller upptäcka bedrägerier;
 • Underhålla, utveckla, testa och förbättra tjänsten.
 • Förhindra missbruk eller olämplig användning av våra tjänster

Sammanställning av vår personuppgiftsbehandling

När du besöker vår webbplats

När du besöker vår webbplats, buyersclub.se utan att vara medlem eller om du är utloggad lagrar vi:

Kategorier av personuppgifter Ändamål Rättslig grund Lagringstid

Enhetsinformation
IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, geografisk information, operativsystem, plattform och skärmupplösning

Underhålla, utveckla, testa och förbättra tjänsten.

Förhindra missbruk eller olämplig användning av våra tjänster

Berättigat intresse 6 månader

Användarbeteende
Musrörelser, klick och scroll av sidor samt besökstid på sidan.

Analysera beteende, användning och rörelsemönster på webbplatsen för att få en förståelse av våra besökare och kunna vidareutveckla tjänsten. Berättigat intresse 6 månader

När du registrerar ett konto

När du skapar ett konto och registrerar dig som medlem sparar vi endast den information, utöver den beskriven ovan, som du själv lämnar till oss. Uppgifterna du lämnar till oss är:

Kategorier av personuppgifter Ändamål Rättslig grund Lagringstid
Person- och kontaktinformation
Namn, e-post, mobilnummer, kön,
För att skapa och hantera ditt konto Fullgörande av avtal
 Så länge du har ett aktivt medlemskap
Person- och kontaktinformation
Namn, e-post, mobilnummer
För marknadsföringsändamål, via post, e-post och sms (som du kan välja bort via en länk i varje utskick som görs via e-post eller sms); Samt aktiviteter som tävlingar och vinster. Samtycke Så länge du har ett aktivt medlemskap eller återkallar samtycke
Kontoinformation
Lösenord
För att tillhandahålla din inloggning med lösenord. Fullgörande av avtal Så länge du har ett aktivt medlemskap
Kontoinformation

När kontot registrerades och om du skapade konto via specifik registreringskampanj.
Mäta kampanjresultat och konverteringar. Berättigat intresse Så länge du har ett aktivt medlemskap

När du handlar som medlem och/eller uppgraderar ditt medlemskap

När du som registrerad medlem handlar från webbshoppen så sparar vi utöver ovan uppgifter även:

Kategorier av personuppgifter Ändamål Rättslig grund Lagringstid
Person- och kontaktinformation
Namn, adressinformation, e-post, mobilnummer
För att kunna leverera din beställning. Skicka dig sms- eller mejl-aviseringar om leveransstatus. Kontakta dig vid eventuella problem med leverans, tjänst eller medlemskap Fullgörande av avtal
 Så länge du har ett aktivt medlemskap
Person- och kontaktinformation
e-post
Skicka kundundersökning/feedback mejl för att kunna bättra vår tjänst och köpupplevlsen. Berättigat intresse Så länge du har ett aktivt medlemskap
Betalningsinformation
Kontoinnehavare, kortinnehavare, Krypterade kortuppgifter Fakturaadress, Betalningshistorik
För att du ska kunna genomföra ett köp. Att vi ska kunna genomföra återbetalning och kompensation vid eventuella fel. Rättslig förpliktelse 7 år efter genomfört köp
Enhetsinformation
IP-adress
För att minimera risken och upptäcka bedrägeri. Berättigat intresse 7 år efter genomfört köp
Korrespondens
Eventuell information du lämnat som notering i kassan i samband med köp.
För att ge dig en möjlighet att uttrycka speciella önskemål eller preferenser i samband med ditt köp. Berättigat intresse Så länge du har ett aktivt medlemskap

När du kontaktar vår kundtjänst

Kategorier av personuppgifter Ändamål Rättslig grund Lagringstid
Person- och kontaktinformation
Namn, e-post, mobilnummer
Kommunicera med dig vid kontakt via kundservice, e-post och i våra konton i sociala medier. Berättigat intresse 3 månader
Korrespondens
Information du själv lämnar till oss när du kontaktar oss visa e-post, telefon, chatt, sociala medier eller andra vis.
För att kunnna hjälpa dig med de frågor och funderingar du har. Berättigat intresse 3 månader

Vilka kan vi komma att dela din information med

För att kunna tillhandahålla vår tjänst och kunna leverera de produkter du köpt, kan vi komma att överföra till, eller dela din information med utvalda tredje parter som lyder under dataskyddsförordningen GDPR.

Leverantörer och underleverantörer
Vid vissa leveranser såsom möbler och grillar kan vi komma att leverera dessa direkt från leverantör för att minimera kostnader och leveranstider. För att detta ska vara möjligt så delar vi i sådana fall med oss av: Förnamn, Efternamn, Bostadsadress, E-post samt Telefonnummer.

Betal- och kreditbolag:
För att hantera dina betalningar kan dina uppgifter delas med finansiella aktörer. Om du väljer att använda kredittjänster som tillhandahålls av våra partners kommer dina personuppgifter delas med betal- och kreditbolag. Våra partners kan även komma att ta en kreditupplysning på dig vid köp av exempelvis faktura.

Myndigheter

Vi kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter som polisen, skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det. Ett exempel på laglig skyldighet är att lämna information för åtgärder mot penningtvätt och terroristfinansiering.

Logistik- och transportföretag
För att kunna leverera dina varor behöver vi dela med oss av dina uppgifter till tredje part som ska utföra leveranser.

Hur länge vi sparar dessa uppgifter

Vi sparar dina personuppgifter i en form som möjliggör identifiering av dig endast så länge som är nödvändigt för ändamålen med behandlingen. Vi behandlar och sparar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för oss att kunna utföra våra avtalade åtaganden gentemot dig. Vi sparar även dina personuppgifter för andra ändamål, som exempelvis bokföring, åtgärder mot bedrägerier eller penningtvätt. För dessa ändamål sparas personuppgifterna endast under den tid som krävs enligt tillämplig lag.

Var vi lagrar dina uppgifter

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och inom vårt eget IT-system som finns inom EU/EES. Vid systemmässig support och underhåll kan vi dock vara tvungna att överföra informationen till ett land utanför EU/EES. Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES.

Dina rättigheter

Om du vill nyttja någon av dina rättigheter ber vi dig att kontakta oss via e-post. Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen har du även rätt att klaga till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet.

 • Rätt till tillgång (registerutdrag)
  En rätt är att få bekräftelse på om vi lagrar uppgifter om dig samt begära ut dessa uppgifter.
 • Rätt till rättelse
  Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig, har du rätt att begära rättelse.
 • Rätt till radering
  Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade, t.ex. om behandlingen stödjer sig på ett samtycke och om du återkallar detta samtycke. Detta gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna. 


 • Rätt till begränsning
  Du har rätt att kräva att personuppgiftsbehandlingen begränsas, exempelvis om du motsätter dig uppgifters riktighet. Om du begär att behandlingen av dina uppgifter ska begränsas kan det innebära att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig under den tid behandlingen begränsats.
 • Rätt till invändning
  Du har rätt att invända mot behandling som baseras på intresseavvägning genom att anmäla detta till oss t.ex. för direkt marknadsföring som nyhetsbrev där du kan klicka på avregistreringslänken i mejlet.
 • Rätt till dataportabilitet
  Du har rätt att kräva en kopia på de personuppgifter du själv tillhandahållit oss i strukturerad format, t. ex. för att kunna flytta detta till annan tjänst.

Nyhetsbrev och reklam

Genom att godkänna att ta emot kampanjutskick förklarar du att du är införstådd med att regelbundet ta emot information om försäljningskampanjer och produkter från oss. Mottagande v kampanjutskick är frivilligt och kan när som helst sägas upp. Avregistrering från utskick kan göras via uppsägningslänken som finns i varje digitalt utskick eller genom att kontakta oss.

Skyddande av dina uppgifter

Vi anpassar kontinuerligt våra säkerhetsåtgärder till den fortlöpande tekniska utvecklingen och vidtar organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter enligt gällande Tillämplig Dataskyddslagstiftning.

Buyersclub använder krypteringsteknien Secure Sockets Layer, (”SSL”), för att skydda dina personuppgifter under dataöverföring. SSL krypterar beställningsinformation såsom namn, adress och betalningsinformation. Vår webbplats använder ett säkert SSL-certifikat från DigiCert (https://www.digicert.com/) för att bekräfta att vi följer säkerhetsprotokoll enligt branschens normer.

Externa webbsidor och applikationer

Som en del av tjänsten erbjuder vi rabattkoder från samarbetspartners. På denna avdelning förekommer det länkar till andra webbplatser och applikationer som inte kontrolleras av Buyersclub. Denna Integritetspolicy är endast tillämplig på ditt användande av buyersclub.se och vi ansvarar inte för innehållet i länkade applikationer/hemsidor och den behandling av personuppgifter som eventuellt görs av länkade samarbetspartners.

Cookies

Vad är cookies?

En kaka (eller cookie) är en liten textfil som en webbplats begär att få spara på besökarens dator. Kakor används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i kakan kan också användas för att följa en användares surfande på webbplatser som använder samma kaka.

Det finns två typer av kakor. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på besökarens dator, kakan har då ett utgångsdatum. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen förra gången. När utgångsdatumet passerats raderas kakan när användaren återkommer till den webbplats som skapade den.

Den andra typen av kakor kallas sessionskakor och saknar utgångsdatum. Under tiden en användare är inne och surfar på en sida, lagras den här kakan temporärt i användarens dators minne exempelvis för att hålla reda på vilket språk denne har valt. Sessionskakor lagras inte under en längre tid på användarens dator, utan försvinner när användaren stänger sin webbläsare. Källa: pts.se

Hur Buyersclub använder cookies

Vi använder sessionscookies på buyersclub.se för att du ska kunna använda vår tjänst på bästa sätt. Informationen i dessa cookies är enbart knuten till din dator (via din IP-adress) och ditt besök på vår webbplats. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare. Detta används bland annat för att upprätthålla en inloggning när du går mellan olika sidor under ditt besök.Vi använder oss tidvis även av permanenta cookies för att lagra inställningar som du gör mellan olika besök på webbplatsen. På webbplatsen används också tredjepartscookies för bland annat Google Analytics och Hotjar. Syftet är att förstå hur vår sida används och kunna förbättra den.

Blockera eller radera cookies

Om du inte vill tillåta cookies kan du välja att ändra inställningarna i din webbläsare så att de inte accepteras. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Du kan även radera tidigare sparade cookies i inställningarna för din webbläsare. Notera att vissa funktioner på webbplatsen kan påverkas om inte cookies tillåts vilket kan försämra besöksupplevelsen.

Google Analytics

Vi använder oss av Google Analytics, en webbanalystjänst från Google. Tjänsten analyserar användningen av hemsidan, som den möjliggör genom exempelvis cookies textfiler som lagras på din dator/mobil. Du kan själv förhindra att den information som lämnats till Google bearbetas genom att ladda ned och installera plug-in-programmet till webbläsaren, som finns här: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Hotjar

På buyersclub.se finns även analystjänsten Hotjar. Med denna tjänst kan vi analysera och utvärdera användarbeteenden som musrörelser, klick och scroll av sidor. För att möjliggöra detta placerar Hotjar cookies på din dator/mobil och kan lagra anonymiserad information om dig, t ex webbläsare, operativsystem och besökstid på sidan.Du kan även förhindra informationsbehandlingen med Hotjar via denna länk: http://www.hotjar.com/opt-out.

Tillsynsmyndighet

Datainspektionen är den tillsynsmyndighet som i Sverige övervakar att de som behandlar personuppgifter följer dataskyddsförordningen. Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen har du rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Telefonnummer: 08-657 6100
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se

Ändring av integritetspolicyn

Om vi ​​gör ändringar i denna integritetspolicy, kommer vi att publicera den reviderade versionen på webbplatsen med ett uppdaterat revisionsdatum. Vi rekommenderar dig att läsa policyn regelbundet. Om det genomförs större ändringar som väsentligt förändrar denna policy, kan vi också meddela dig på annat sätt, exempelvis via e-post.